Συντήρηση σεισμογραφικού συστήματος στην Υποθαλάσσια σήραγγα Άκτιο-Πρέβεζα

Δημοσιεύτηκε στις 18/09/2020 στην κατηγορία: Case studies - Σεισμική παρακολούθηση

Slide1
 • Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7

Έργο: Συντήρηση σεισμογραφικού εξοπλισμού παρακολούθησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας
Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Υποθαλάσσια σήραγγα Άκτιο-Πρέβεζα, ετησίως

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την ετήσια συντήρηση του συστήματος δυναμικής παρακολούθησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας, το οποίο επίσης προμήθευσε και εγκατέστησε το 2008. Το σύστημα αποτελείται από τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα εξισορρόπησης δύναμης, μετρατροπείς μετακίνησης, αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας, καθώς και τις αντίστοιχες καταγραφικές μονάδες, Η/Υ και λογισμικό GeoDAS, κατασκευής του οίκου GeoSIG Ltd, Ελβετίας.

Ο έλεγχος του εξοπλισμού πραγματοποιείται από τους έμπειρους τεχνικούς μας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Έλεγχο καλής λειτουργίας των αισθητήρων, της καταγραφικής μονάδας και του Η/Υ
 • Οπτική επιθεώρηση των εγκατεστημένων επιταχυνσιομέτρων και μηκυνσιομέτρων και καθαρισμό των υγρόμετρων
 • Έλεγχο της απόκρισης των μηκυνσιόμετρων με μετακίνηση του αισθητήρα και καταγραφή της μετακίνησης
 • Έλεγχο ρυθμίσεων καταγραφικής μονάδας

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συντήρηση των συστημάτων παρακολούθησης από εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζει την ορθή, αδιάκοπη και μακρόχρονη λειτουργία τους.

Σεισμική & γεωτεχνική παρακολούθηση 3ης Δεξαμενής ΦΑ στη Ρεβυθούσα

Δημοσιεύτηκε στις 22/06/2020 στην κατηγορία: Case studies - Σεισμική παρακολούθηση

Revithoussa
 • Revithoussa
 • Slide2
 • Slide4
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8

Έργο: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού σεισμικής & γεωτεχνικής παρακολούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα
Ανάδοχος: J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Τόπος & χρόνος εκτέλεσης: Ν. Ρεβυθούσα, 2017-2018

Το καλοκαίρι του 2017 η εταιρεία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ενόργανης παρακαλούθησης της 3ης Δεξαμενής Φυσικού Αερίου στη Νήσο Ρεβυθούσα, 20 χρόνια και πλέον μετά την προμήθεια των αντίστοιχων συστημάτων για τις δύο πρώτες δεξαμενές. Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε σεισμικό και γεωτεχνικό μετρητικό εξοπλισμό, τις αντίστοιχες καταγραφικές μονάδες και λογισμικό, καθώς και τη Βάση Δεδομένων για την παρουσίαση όλων των μετρήσεων σε διαγράμματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, οι αισθητήρες μόνιμης εγκατάστασης (επιταχυνσιόμετρ, κλισίμετρα) εγκαταστάθηκαν εντός αντιεκρηκτικών κουτιών προστασίας με την απαιτούμενη πιστοποίηση ATEX.

Συγκεκριμένα, το σύστημα παρακολούθησης περιελάμβανε τον παρακάτω εξοπλισμό των οίκων Sisgeo Srl, Ιταλίας και GeoSIG Ltd, Ελβετίας:

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μαζί με τους συνεργάτες μας, πραγματοποίησε την εγκατάσταση των οργάνων, τη θέση τους σε λειτουργία, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΣΦΑ ΑΕ στη χρήση του εξοπλισμού.